Diskriminacija darbe

Kas yra diskriminacija darbe?

Žmogaus teisų atėmimas ar turimų teisių sumažinimas žmogui dirbti norimą darbą.

Kokia diskriminacija draudžiama darbe?

Lietuvos įstatymai draudžia žmones diskriminuoti darbe šiais pagrindais:

 • lyties,
 • amžiaus,
 • lytinės orientacijos,
 • negalios,
 • rasės ar etninės priklausomybės,
 • religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
 • socialinės padėties,
 • kilmės,
 •  kalbos.

Kodėl yra svarbu žinoti apie diskriminaciją darbe?

Su diskriminacija darbe gali susidurti kiekvienas suaugęs žmogus. Todėl svarbu yra atpažinti diskriminacijos atvejus darbe ir žinoti bei naudotis savo teisėmis ir laisvėmis.

Ką daryti, patyrus diskriminaciją darbe?

Aprašykite patirtą diskriminuojantį įvykį.

Kaupkite informaciją, kuri gali būti svarbi, ginant savo teises (darbo įvertinimo dokumentus, priėmimo į darbą anketą, elektroninius laiškus ir kt.).

Konsultuokitės su specialistais: teisininkais, karjeros konsultantais, psichologais, socialiniais darbuotojais.

Pasikalbėkite su bendradarbiais, asociacijų nariais, draugais, kuriais galima pasitikėti.

Išsiaiškinkite problemos esmę su atsakingu darbuotoju, tiesioginiu viršininku ar darbdaviu, kuris priėmė asmeniui nepalankų sprendimą ar elgėsi nepagarbiai. Kartais gali užtekti tik pokalbio su asmeniu, kad situacija pasikeistų.

Ginkitės teisinėmis priemonėmis, neradus abiem šalims priimtino sprendimo.

Kur kreiptis, neradus abiem šalims priimtino sprendimo?

Lietuvoje patogus ir nieko nekainuojantis būdas ginti savo teises yra kreipimasis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Kur rasti daugiau informacijos apie diskriminaciją darbe?

Internetinėje svetainėje Discriminationatwork.eu , sukurtoje ES Leonardo da Vinci programos partnerysčių projekto lėšomis, rasite Lietuvoje ir dar 6 ES šalyse – Austrijoje, Estijoje, Graikijoje, Italijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje:

 • vartojamus diskriminacijos darbe apibrėžimus;
 • diskriminacijos darbe rūšis;
 • teisės aktus, įtvirtinančius lygių galimybių principus darbe,
 • organizacijas, į kurias reikėtų kreiptis susidūrus su diskriminacija;
 • naudingas nuorodas diskriminacijos tema;
 • realių diskriminacijos darbe atvejų aprašymus.