Motyvacinis laiškas

Motyvacinis laiškas (ML), kitaip dar vadinamas lydinčiu laišku, darbo paieškos ir įsidarbinimo erdvėje yra labai svarbi kandidatavimo dalis.

Motyvacinio laiško tikslas – įrodyti darbdaviui, kad esate tinkamas kandidatas užimti laisvą darbo vietą ir kad verta Jus pakviesti pokalbio. Taip galite dar kartą pabrėžti savo gebėjimus ir parodyti motyvaciją siūlomam darbui.

Laiške pateikiamas turinys turėtų atskleisti Jūsų asmenybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją. ML – tai priemonė, padedanti Jus išskirti iš kitų kandidatų, atskleisti Jūsų unikalias savybes, gebėjimus, kurie leistų Jums dirbti siūlomame darbe geriau nei bet kuriam kitam pretendentui. Laiške turėtumėte aiškiai ir išsamiai išdėstyti savo motyvus, kodėl ketinatedirbti vieną ar kitą darbą, kurie Jūsų studijų ar visuomeninės patirties aspektai rodo, jog galėtumėte būti tinkamiausias kandidatas ar kandidatė.

Motyvacinio laiško principai ir taisyklės

Pats laiškas rašomas laisva forma, tačiau jį rašant reikėtų laikytis verslo laiško stiliaus ir mūsų kultūroje priimtų tradicijų.

 1. Pateiktų reikalavimų atitikimas. Prieš pradedant rašyti laišką, siūlome peržiūrėti bei išanalizuoti konkrečius reikalavimus, kurie keliami pasirinktai darbo vietai. Būtinai paaiškinkite, kaip juos atitinkate, bei pateikite pavyzdžių.
 2. Darbdavio poreikių atitikimas. Siekdami darbdavio palankumo bei dėmesio, turite motyvuotai ir įtikinamai paaiškinti, kad Jūs esate tas darbuotojas, kurio jam reikėtų.
 3. Būkite įtaigus. Laiško tekstas turėtų būti parašytas profesionaliai, tačiau reikėtų nepamiršti, kad jis negali būti šabloniškas bei formalus. Siūlome parašius laišką duoti jį perskaityti kitam asmeniui, kuris padėtų išsiaiškinti, ar nėra nesuprantamų, netaisyklingų žodžių; ar laiško tekstas skamba įtikinamai; ar nėra stiliaus bei gramatinių klaidų. Atminkite, kad laiškas turi skambėti sklandžiai ir natūraliai.
 4. Laiško forma – viena iš svarbiausių dalių, nes netvarkingas, su gramatinėmis ir stiliaus klaidomis parašytas laiškas nekelia pasitikėjimo jį rašiusiu asmeniu.

Patarimai rašant motyvacinį laišką:

 • pasirinkti tik gerą popierių;
 • laiškas turi sutilpti ant vieno A 4 popieriaus lapo, laiško kalba turi būti mandagi, lengvai skaitoma;
 • tekstas turėtų būti surinktas kompiuteriu;
 • išlaikyti vienodus tarpus tarp eilučių bei palikti platesnes paraštes, nes tai palengvina skaitymą.

Motyvacinio laiško struktūra

 • Pradžia.
 • Jūsų kvalifikacijos ir išsilavinimo nurodymas.
 • Motyvavimas, kodėl Jūs norite dirbti būtent šį darbą.
 • Išvardijami Jūsų su ML pateikti priedai, rekvizitai ir pabaiga.

1. Pradžia:

 • Kreipinys. Tai gali būti bendras kreipinys „gerbiamieji“ arba konkretaus žmogaus vardas ir pavardė, jei tiksliai žinote, kam jis adresuojamas.
 • Antraštė, nurodanti, koks būtent darbas Jus domina (jei kreipiatės pagal skelbimą, nurodykite, kur jį radote).
 • Trumpas savęs pristatymas.

2. Kvalifikacijos ir išsilavinimo  nurodymas. Paaiškinkite, kodėl Jūs manote, kad turite galimybę eiti siūlomas pareigas. Tai būtų išsilavinimo, įgūdžių bei gebėjimų, kurie įrodytų Jūsų tinkamumą pareigoms, aprašymas. Laiške nereikėtų pateikti chronologine tvarka Jūsų darbo patirties, nes ji išdėstyta CV (gyvenimo aprašyme). Parodykite tik savo laimėjimus darbinėje veikloje ar studijose.

3. Motyvavimas, kodėl Jūs norite dirbti būtent šį darbą. Šioje dalyje turėtų atsispindėti: interesų sritys, asmeniniai pomėgiai, kokią įtaką tai turi Jūsų asmenybei, darbinei veiklai. Ko siekiate pats ir kaip galite padėti būsimai savoorganizacijai sukurti gerovę, ką šis darbas duos organizacijai ir Jums pačiam/pačiai.

4. Pabaiga. Paskutinėje laiško pastraipoje Jūs turite padėkoti už sugaištą laiką bei parodytą dėmesį. Nepamirškite nurodyti potencialiam darbdaviu savo kontaktinių duomenų (adresas, telefonas) ir galimas laikas, kuriuo galėtų Jus rasti, jei nuspręstų su Jumis susitikti. Išvardykite, kokius dokumentus pridedate (CV, rekomendacijos).

Dažniausi trūkumai rašant motyvacinį laišką:

 • gramatinės klaidos, laiškas netvarkingai parašytas;
 • minimos savybės, įgūdžiai, kurie nėra svarbūs norimoms pareigoms;
 • kartojama tai, kas parašyta CV (gyvenimo aprašyme);
 • per ilgas laiškas.

Karjeros centro darbuotojai gali Jus konsultuoti rengiant motyvacinį laišką. Ateikite į Centrą ir atsineškite savo paruoštą variantą.