Kompetencijų portfelis (portfolio)

Dabartinėje darbo rinkos konkurencijoje jums reikia pranašumo. Kompetencijų portfelis (karjeros portfelis, portfolio) gali padaryti stebuklą.
Kompetencijų portfelis yra dokumentų ir kitų reprezentacinių dokumentų, faktų ir darbų rinkinys, kuriuo galima pagrįsti teiginius apie save: savo asmenines savybes, žinias, gebėjimus, įgūdžius, patirtį ir pasiekimus.
Studijų metu formuokite savo kompetencijų portfelį ir kaupkite jame patirties įrodymus, kurie gali būti susiję su jūsų studijuotais dalykais, profesine praktika, darbine veikla, savanorišku, visuomeniniu darbu, įvairiomis studentiškomis ir laisvalaikio veiklomis. Atėjus laikui savo kompetencijų portfelį galėsite panaudoti darbo pokalbio metu ir sėkmingai prisistatyti potencialiems darbdaviams.
Asmeninis portfelis turi padėti jums atskleisti savo bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Bendrosios kompetencijos pasižymi universalumu ir gali būti transformuojamos ir integruojamos įvairiose žmogaus veiklos srityse.
Bendrosios kompetencijos:

 • komunikacinė;
 • informacinė;
 • komandinio, grupinio darbo;
 • problemų identifikavimo ir sprendimo;
 • vadovavimo ir darbo su žmonėmis;
 • planavimo ir organizavimo;
 • tyrimo, analizavimo ir vertinimo;
 • laiko planavimo;
 • savianalizės ir savęs įvertinimo;
 • gebėjimas vesti derybas;
 • profesinio tobulėjimo ir kt.

Specialiosios kompetencijos būdingos tam tikros profesijos ar specializacijos žinovui. Specialioji kompetencija nepasižymi dideliu integralumu, ją sunkiau perkelti į įvairias žmogaus veiklos sritis.
Pasistenkite, kad visos jūsų turimos kompetencijos atsispindėtų karjeros portfelyje.
Kompetencijos portfelio turinys:
CV.
Motyvacinis laiškas.
Vizitinės kortelės.
Diplomai.
Sertifikatai.
Konferencijų pranešimai, dalyvavimą konferencijose įrodantys dokumentai.
Gauti įvertinimai.
Apdovanojimai.
Darbo pavyzdžiai.
Dėstytojų, praktikos vadovų, ugdymo/švietimo įstaigų vadovų atsiliepimai, vertinimai.
Rekomendacijos raštu (darbdavių, ekspertų, partnerių ir kt.).
Priemonių organizavimo duomenys.
Dalyvavimo tam tikroje veikloje duomenys.
Mokymosi kontraktai.
Kompetencijos faktiniai įrodymai.
Kompetencijų pažanga.
Savęs vertinimo būdai.
Saviugdos analizė.
Kita informacija.

Kompetencijų portfelio nauda:

 • padeda analizuoti ir įvertina įgytas kompetencijas;
 • padeda nustatyti kompetencijų trūkumus;
 • padeda įgyti inventorizavimo įgūdžių;
 • ugdo pasitikėjimą savimi ir savigarbą;
 • suteikia pasitikėjimo konkuruojant;
 • parodo erudiciją, pasiekimus, perspektyvą;
 • padeda kryptingai veikti ir planuoti karjerą.

Kompetencijų portfelį jūs galėsite panaudoti rengdami savo CV, motyvacinį laišką. Pokalbyje su darbdaviu karjeros portfelis bus jūsų turimų kompetencijų, pasiekimų akivaizdus įrodymas. Jūs galėsite tiesiog išimti įvairius dokumentus iš portfelio ir pristatyti juos darbdaviui.

Kompetencijų portfelio parengimas
Būtina žinoti tikslą – kam bus pristatomas portfelis, t. y. kokias pareigas norite užimti, į kokį darbą pretenduojate. Prieš rengiant kompetencijų portfelį būtina išsiaiškinti, ko nori iš jūsų darbdavys, kokia būsimos veiklos specifika. Gerai apmąstykite ir sugrupuokite portfelyje esančius dokumentus, informacinę, faktinę medžiagą, veiklos pavyzdžius. Portfelis turi turėti sistemą ir kryptį. Sudarydami savo portfelį stenkitės, kad jis būtų patrauklus ir įsimenamas galimam jūsų darbdaviui, atspindėtų jūsų savitą stilių ir būtų estetiškas. Kompetencijų portfeliui parengti įsigykite geros kokybės segtuvą. Svarbu, kad jame tilptų įvairaus formato dokumentai, darbų pavyzdžiai. Kopijuodami dokumentus, jei reikia, juos sumažinkite. Retsykiais grįžkite prie savo portfelio, jį nuolat papildykite, pertvarkykite. Ypač tai svarbu padaryti prieš kiekvieną naują pokalbį su darbdaviu. Priklausomai nuo jūsų siekiamo tikslo gali tekti iš esmės pertvarkyti portfelį: kai kuriuos dokumentus išimti, papildyti naujais, įdėti naujus skyrius, akcentuojančius atitinkamas Jūsų kompetencijas. Skirtingiems interviu su darbdaviu gali tekti sukurti naujus portfelius.
Jūsų sukurtas kompetencijų portfelis leis darbdaviui:

 • gauti išsamią ir argumentuotą informaciją,
 • pamatyti įdomius, reprezentacinius jūsų veiklos pavyzdžius,
 • įsitikinti jūsų organizaciniais įgūdžiais, gebėjimu analizuoti ir apmąstyti savo veikią,
 • susipažinti su jūsų pasiektais laimėjimais.

Kompetencijų portfelio sudarymas yra paties studento atsakomybė, reikalaujanti jo kognityvinių gebėjimų (analizės, sintezės, problemų sprendimo, kritinio mąstymo, įsivertinimo).
Galbūt jūs dar neturite visų išvardytų dokumentų ar negalite pateikti tam tikrų faktų. Tačiau yra ir kitų jūsų pasiekimų svarbių įrodymų: gabumų testo rezultatai, pagrindinių įgūdžių sąrašas, kolektyvinio projekto rezultatai, dalyvavimas projektuose, mokymasis, produkcijos arba įrangos sąrašai, laikraščių, žurnalų straipsniai, hobi, savanoriškas darbas, veikla studentų atstovybėje, studentų mokslinė veikla, praktika ir t.t. Rinkite viską, kas gali įrodyti jūsų gebėjimus: atsiliepimus, straipsnius apie jus, padėkos raštus ir t.t.
Tegu jūsų karjeros portfelis dar bus nestoras, tačiau jau šiandien būtina jį pradėti. Pradėkite nuo to, ką jau turite. Kai jūsų portfelis parengtas, jį pildyti, pridėti naujų dokumentų, pertvarkyti yra nesunku, o nauda akivaizdi.
Informacijos šaltiniai:
http://www.nrcg.lt/kompetencijos-portfelio-paruosimas/
http://im.asu.lt/index.php/turinys?id=74

Konsultuokitės dėl kompetencijų portfelio parengimo su Daiva (daiva.pugeviciene@asu.lt)