CV rašymas

Gyvenimo aprašymas, arba CV (CURRICULUM VITAE (lot.), reiškia gyvenimo kelią, t. y. jo aprašymą, biografiją) – trumpas Jūsų gyvenimo aprašymas, kurio tikslas yra struktūriškai pateikti pagrindinę informaciją apie save.

Dauguma darbdavių žiūri į gyvenimo aprašymą kaip į Jūsų gebėjimo bendrauti raštu įrodymą ir Jūsų nuomonę apie save. Jūsų siunčiami dokumentai sudaro pirmąjį įspūdį, nuo kurio priklauso, ar būsite pakviesti į susitikimą, ar Jums bus tikpadėkota.

CV būna labai įvairių ir savo forma, ir pateikiama informacija. Tačiau svarbiausia informaciją pateikti lengva forma, glaustai konstatuojant faktus.

2005 m. buvo sukurta ir pradėta naudoti Europos Sąjungos šalyse pripažinta bendra CV forma, kuri vadinasi Europass CV. Ši forma yra internete ir ją galima atsisiųsti iš puslapio www.europass.lt . Šią CV formą galima koreguoti pagal savoporeikius ir pasiekimus.

Taip pat galima naudoti ir kitas CV formas, kurios skiriasi informacijos išdėstymo būdu ir tam tikrų detalių išryškinimu, pvz., chronologinis CV (išdėstant informaciją atvirkštine chronologine tvarka, išryškinant darbo patirtį), funkcinis CV (išryškinant studijų ar mokslo laimėjimus ir atsakomybes) ar kombinuotasis CV (jungiant chronologinę ir funkcinę CV formas).
Kaip paruošti gerą CV?
Pasistenkite ne nukopijuoti standartinę formą, o parašyti savo asmeninį ir kiek besiskiriantį nuo įprasto CV. Gyvenimo aprašymų peržiūrai darbdaviai paprastai skiria nedaug laiko, todėl labai svarbu, kad gyvenimo aprašymas būtų tinkamaiparuoštas:

 • informacija jame susisteminta ir aiškiai išdėstyta;
 • nebūtų palikta kalbos klaidų;
 • informacija turėtų būti pateikta skaitymui patogia forma, neapkraunant per smulkia informacija;
 • išskirti tuos savo (darbinės) biografijos faktus ar sugebėjimus, kurie atitinka skelbiamo konkurso atrankos kriterijus.

1. Vaizdinis CV išdėstymas ir apimtis

 • CV reikėtų spausdinti ant balto A4 formato lapo, ji turėtų užimti ne daugiau kaip 1–2 puslapius.
 • Pateikite reikalingiausius savo biografijos faktus. Galima sakyti taip: jis turėtų būti pakankamai ilgas, kad tilptų visa informacija, bet ir glaustas, kad skaitytojas nenuobodžiautų ir nepervargtų.
 • CV turi būti išspausdintas.
 • Nenaudokite daug skirtingų šriftų tipų bei dydžių.
 • Būtina palikti pakankamai „baltos“ erdvės, tarpus tarp pastraipų, kad iš karto būtų atkreiptas dėmesys į svarbiausias antraštes.

2. Turinys

Ką rašyti? Ką išmesti iš savo praeities? Tai priklauso nuo to, kokiam darbui Jūs rengiatės. Jūsų gali paprašyti visas smulkias detales išdėstyti anketoje ar pokalbio metu, todėl gyvenimo aprašyme pateikite tik svarbiausius faktus, kurie Jus geriausiai charakterizuoja.
Surinkite visus dokumentus apie savo išsilavinimą ir darbinę veiklą, dokumentus, liudijančius laimėjimus mokslo, meno ar sporto veikloje. Būtinai nurodykite savo stipriąsias ypatybes, susijusias su siekiamu darbu. Tačiau stenkitės atrinkti tik tai, kas svarbiausia būsimajam darbui.
Rašydamas savąjį gyvenimo aprašymą pasirinkite, kokius įgūdžius ir patirtį atskleisti, o apie kokius neužsiminti. Tačiau jei Jūs pateiksite pernelyg mažai informacijos arba ji bus netinkama, darbdaviui gali būti sunku nuspręsti, arpasikviesti Jus pokalbio.

3. Pagrindinės CV dalys

Tam, kad lengviau būtų skaityti Jūsų CV, padalykite ją į logiškas dalis. Tai būtų

 • Vardas, pavardė. Rašykite CV viršuje.
 • Asmeniniai duomenys (Gimimo metai bei kontaktiniai duomenys).
 • Darbo ar karjeros tikslas. Nurodykite, kokio darbo ieškote, arba savo profesinės veikos sritį.
 • Išsilavinimas (kada pradėjote ir kada baigėte mokymo įstaigą, kokioje mokymo įstaigoje bei kokią specialybę bei mokslo laipsnį įgijote, diplomo įgijimo data).
 • Darbo patirtis. Nuo kada iki kada dirbote, darbovietės pavadinimas, miestas, einamos pareigos (galbūt pareigos keitėsi, tuomet svarbu tai nurodyti), pagrindinės funkcijos. Jei darbo patirties neturite, šią dalį galite pakeisti dalimi Praktikos.
 • Kvalifikacijos kėlimo kursai. Nurodykite tik tuos kursus, kurie gali būti svarbūs naujame darbe. Čia taip pat pateikiam informacija apie stažuotes ar studijas užsienio universitetuose, dalyvavimą mokslinėje veikloje ir pan.
 • Asmeniniai įgūdžiai ir gebėjimai. Svarbu paminėti kitus Jūsų turimus įgūdžius, kurie gali būti svarbūs naujamedarbe:
  • bendrieji įgūdžiai (komandinis darbas, vadovavimas, komunikaciniai gebėjimai ir pan.);
  • užsienio kalbų mokėjimas (kokias užsienio kalbas bei kokiu lygiu mokate. Galite išskirti kalbų žinių lygį raštu ir žodžiu);
  • kompiuterinės programos, kuriomis dirbate, buhalterinės programos ir kt.;
  • vairavimo stažas.
 • Pomėgiai ir asmeniniai ypatumai. Paminėkite svarbiausius savo pomėgius ir laimėjimus. Tai nėra privaloma gyvenimo aprašymo dalis, jei manote, kad ji papuoš Jūsų gyvenimo aprašymą, tuomet įrašykite.
 • Rekomendacijos. Pavardės, vardai, telefonai buvusių darbdavių, dėstytojų ar kitų aukštesnes pareigas einančių asmenų, kurie galės gerai atsiliepti apie Jus. Tai nėra privaloma gyvenimo aprašymo dalis.

4. Bendrieji patarimai

 • Rekomenduojama CV paruošti ne vienu prisėdimu. Perskaitykite CV kitą dieną po parašymo, tikėtina, kad norėsite ką nors pataisyti. Po to duokite jį perskaityti kitam asmeniui ir paprašykite patarimo, kaip jį patobulinti. Tai, ką parašėte, gali atrodyti paprasta ir akivaizdu Jums, tačiau ne darbdaviui. Taigi skaitykite savo CV vėl ir vėl, trumpinkite ir tobulinkite.
 • Jei darbdavys prašo CV su nuotrauka, nusifotografuokite iš anksto ir net keletą kartų, kad galėtumėte išrinkti tinkamiausią nuotrauką.
 • Savo CV neminėkite, kokio konkrečiai atlyginimo pageidaujate. Jūsų tikslas – būti pakviestam pokalbio, jo metu ir galėsite tai aptarti. Juk atlyginimas taip pat yra derybų klausimas.
 • Masiškas standartinių gyvenimo aprašymų išsiuntinėjimas į įvairias organizacijas neišryškinant, kokius darbo įgūdžius ir patirtį galite pasiūlyti konkrečiai įstaigai (veiklai), gali neduoti jokios naudos – Jūsų nepakviespokalbiui.
 • Savo CV nurodykite, kad prireikus galite pateikti ir rekomendacijas. Pateikite galinčių Jus rekomenduoti asmenų sąrašą. Niekuomet nerašykite į rekomendacijų sąrašą žmonių, nesusitarę su jais iš anksto.
 • Gyvenimo aprašymas dažniausiai siunčiamas paštu ar nunešamas nurodytu adresu. Darbo pasiūlos skelbime visada būna nurodytas pateikimo terminas, taigi jokiu būdu nevėluokite.

Taigi gyvenimo aprašymo parengimas – darbas, reikalaujantis kantrybės ir atkaklumo. Profesionaliai ir apgalvotai parengtas gyvenimo aprašymas Jus nuves prie derybų stalo su darbdaviu.
Karjeros centro darbuotojai pasiruošę Jus konsultuoti rengiant gerą CV. Ateikite į Centrą ir atsineškite savo paruoštą variantą.