Konsultacijos

Studentams teikiamos individualios konsultacijos:

  • psichologo pagalba sprendžiant individualias problemas, su kuriomis susiduriama karjeros galimybių pasirinkimo ir sprendimų priėmimo, įsidarbinimo (įsidarbinimo pokalbio baimė ar nesėkmės), studijų (egzaminų baimė, negalėjimas susikaupti, nemokėjimas planuoti laiko, studijų nutraukimas ir kt.) ir bendravimo (patiriami konfliktai, agresija, smurtas, patyčios ir kt.) procesuose;
  • profesijos konsultanto pagalba CV ir motyvacinio laiško rašymo, įsidarbinimo pokalbio modeliavimo, informacijos paieškos ir kitais klausimais.

Psichologinio konsultavimo paslaugos teikimo Aleksandro Stulginskio universitete tvarkos aprašas

Dėl individualių konsultacijų laiko reikia tartis asmeniškai el. paštu:

Daiva Pugevičienė, KC profesijos konsultantė

daiva.pugeviciene@asu.lt

Dovilė Jonušienė, KC psichologė

dovile.jonusiene@asu.lt

Konsultavimo kabinetas 619, III rūmai