Efektyvus profesinės karjeros projektavimas

(Nr. ESF /2004/2.4.0-K01-167) banneriuxaj

BPD priemonės2 prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“, 4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, veiklos sritis: Profesinio informavimo ir konsultavimo sistemos plėtra (Karjeros centrų aukštosiose mokyklose veiklos modeliavimas ir įgyvendinimas, profesinio konsultavimo specialistų programų rengimas).

Paramos suma: 721 647 Lt

Projekto trukmė: 2005 m. kovas – 2008 m. kovas.

Vykdytojas – tuomečio Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra Partneriai: 

Projekto rezultatai

  1. Įkurtas Karjeros centras Lietuvos žemės ūkio universitete
  2. Parengti ir į pagrindinių studijų programas integruoti karjeros projektavimo dalykai.
  3. Parengtos metodinės ir techninės priemonės, skirtos studentų nuolatiniam informavimui ir konsultavimui.
  4. Parengta kvalifikacijos kėlimo ir specialiųjų profesinių studijų „Profesinio konsultavimo“ programa.
  5. Sukurtas profesinio konsultavimo ir profesinės karjeros projektavimo tinklinis modelis, užtikrinantis bendradarbiavimo su verslo bei kitais socialiniais partneriais galimybes.