2017 – 2018 m. m.

2018 – 12 – 13 Kėdainių Šviesiosios gimnazijos ASU klasių vizitas
Jungtinė ASU klasių mokinių grupė kartu su savo koordinatore apsilankė Aleksandro Stulginskio universitete, kur praleido visą dieną, dalyvaudami įvairiose veiklose ir užsiėmimuose. Dieną pradėjo karjeros centre su profesijos konsultante Daiva Pugevičiene diskutuodami tema „Kas AŠ? Kodėl AŠ?“. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanė doc. dr. Vilda Grybauskienė skaitė paskaitą „Kodėl kyla potvyniai?“. Vėliau vyresnieji ASU klasių mokiniai susipažino su medžiagų atminties programavimu (doc. dr. Audrius Žunda), o jaunesnieji turėjo galimybę sužinoti ir išbandyti kaip statomos užtvankos (lekt. Gitana Vyčienė). Po pietų pertraukos, susibūrę komandomis, mokiniai sudalyvavo išmanumo turnyre (dr. Anastasija Novikova)

2018 – 03 – 29 Kėdainių Šviesiosios gimnazijos ASU klasės vizitas
Vyresniosios ASU klasės mokiniai, lydimi koordinatorės Ritos Bagdonaitės, jau antrą kartą šiais mokslo metais atvyko į Aleksandro Stulginskio universitetą, edukacinius užsiėmimus. Čia jie klausėsi paskaitų apie geologiją ir Lietuvos žemės ypatumus, atliko dirvožemio tyrimus (doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius). Chemijos laboratorinio darbo metu nustatinėjo Lietuvos rinkoje esančios įvairių rūšių duonos rūgštingumą (doc. dr. Milda Gumbytė). Klausėsi paskaitos ir diskutavo apie iššūkius, kylančius renkantis tinkamą profesiją (prof. konsultantė Daiva Pugevičienė).