II klasė

2016-11-17 Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai lankėsi Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje. Studijų skyriaus vyr. specialistas Albinas Pugevičius pasveikino ASU klases, palinkėjo sėkmingo darbo ir daug įdomių veiklų šiuose mokslo metuose. II ASU klasės mokiniams buvo įteikti pažymėjimai, kurie liudija, kad jie sėkmingai įveikė pirmuosius mokymosi ASU klasėje metus.
II klasės mokiniams  vyko 4 pamokos. Miškų ir ekologijos fakulteto lektorius Kastytis Šimkevičius pamokoje „Paukščiai greta mūsų ir pagalba jiems“ pristatė paukščių priežiūros ypatumus žiemą. Agronomijos fakulteto doktorantė Vaida Steponavičienė pamokoje „Duonos kelias“ papasakojo apie duonos kelią nuo žemės, grūdo iki mūsų stalo. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto lektorius Alvydas Žibas pamokoje „Sėkmingos žūklės ypatumai“ ne tik papasakojo nuo ko priklauso sėkminga žvejyba, bet ir pademonstravo įvairias meškeres ir kitas žvejybos priemones. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto docentas Rytis Skominas pamokoje „Statiniai ir vanduo“ mokiniams kalbėjo apie vandens poveikį statiniams.
Susitikime su gimnazijos vadovybe buvo aptarti tolimesni veiklos planai.

2016-12-16 ASU klasės gimnazistai lankėsi Universitete. Jie atliko biologijos laboratorinius darbus, kuriuos jiems pravedė dėstytojos Ramunė Kuprienė ir Ramunė Masienė. Profesijos konsultantės Daivos Pugevičienė praktinio užsiėmimo metu „Komandinis darbas“ atliko įvairias komandos formavimo užduotis.
Daivos ir Albino Pugevičių nuotraukose akimirkos iš viešnagės ASU.

2017-03-27 II ASU klasės gimnazistai viešėdami Universitete atliko dėstytojos Mildos Gumbytės ir laborantės J. Kikienės paruoštą chemijos laboratorinį darbą „Kokybės analizė“.
Karjeros centro profesijos konsultantės Daivos Pugevičienės praktinio užsiėmimo „Bendrauju, vadinasi ne tik duodu, bet ir gaunu“ metu ugdė komunikavimo gebėjimus.
Vizito metu mokinius paskaitoje „3D: mintis-kompiuteris-gamyba“ su 3D spausdinimo galimybėmis  supažindino Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dėstytojas Albinas Andriušis.

2017-05-17  įvyko 2017 metais jau trečioji II ASU klasės gimnazistų viešnagė Universitete. Jo metu dešimt ASU klasės mokinių dalyvavo EVF dėstytojų Anastasijos Novikovos ir Astos Bendoraitytės parengtame „Ekonomikos išmanumo turnyre“. Lankydamiesi ASU šiltnamiuose susipažino su dėstytojo Simo Gliožerio veikla kuriant lietuviškas dekoratyvių augalų veisles. ASU arboretumo vadovas Juozas Girinas trumpos ekskursijos metu supažindino su augalais augančiais šiame arboretume. VŪŽF dėstytojos Tatjanos Sankauskienės pratybose „Kompiuterinė grafika“ gimnazistai mokėsi naudodamiesi kompiuterine programa nubraižyti sudėtingą objektą.

ASU arboretumas