I klasė

2016-11-17 Startavo nauja ASU klasė Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje. 

Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai lankėsi Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje. Studijų skyriaus vyr. specialistas Albinas Pugevičius pasveikino ASU klases, pasidžiaugė, kad 2016 metais startavo antroji ASU klasė, palinkėjo devintokams sėkmingo darbo, daug įdomių veiklų ir naujų patirčių Universitete.
I ASU klasės mokiniams  vyko 4 pamokos. Pirmosios pamokos metu Albinas Pugevičius supažindino gimnazistus su studijų galimybėmis Aleksandro Stulginskio universitete. Miškų ir ekologijos fakulteto lektorius Kastytis Šimkevičius pamokoje „Paukščiai greta mūsų ir pagalba jiems“ pristatė paukščių priežiūros ypatumus žiemą. Karjeros centro profesijos konsultantė Daiva Pugevičienė praktiniame užsiėmime „Komandinis darbas“ ugdė mokiniams komandinio darbo įgūdžius, nes ASU klasė turi tapti vieninga ir darniai dirbančia komanda.
Susitikime su gimnazijos vadovybe buvo aptarti tolimesni veiklos planai, bendradarbiavimo galimybės.

2016-12-16 ASU klasės pirmokai pirmąjį kartą atvyko į Universitetą. Gimnazistai atliko du laboratorinius darbus „Šviežių daržovių ir vaisių kokybės įvertinimas žiemos metu“ (dėstytoja Dovilė Levickienė) ir „Dirvožemio piktžolių sėklų banko nustatymas“ (dėstytoja Aušra Sinkevičienė).
Viešnagės metu jie susipažino su Universitetu, aplankė biblioteką ir ASU muziejų.
Visos akimirkos Daivos ir Albino Pugevičių nuotraukose.

2017-04-10 Antrą kartą Universitetą aplankė I ASU klasė. Agronomijos fakulteto dėstytojas Povilas Mulerčikas mokiniams paskaitė paskaitą “ Bestuburiai gyvūnai“. Agronomijos fakulteto dėstytojos Jurgitos Kulaitienės paruošto laboratorinio „Medaus kokybės įvertinimas“ metu mokiniai degustavo ir vertino medaus kokybę. Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytoja Aistės Ragauskaitės užsiėmimo „Kūrybiškos dirbtuvės“ metu gimnazistų komandos statė makaronų bokštus. Dėstytoja Aistė visus apdovanojo už kūrybiškumą, atkaklumą ir komandinį darbą. Buvo pasveikinta ir aukščiausią bokštą pastačiusi komanda.
Kartu su ASU klase atvykusi kitą gimnazistų komanda susipažino su Universitetu, studijų programomis, Žemės ūkio inžineriniu, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetais. Aplankė ASU muziejų bei sudalyvavo „Kūrybiškumo dirbtuvės“ užsiėmime.