2016 – 2017 s. m.

Pirmą kartą Aleksandro Stulginskio universitete apsilankė Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos ASU klasės mokiniai. 2017-03-29

Mokiniai aplankė ASU biblioteką, susipažino su Universitetu. Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius supažindino mokinius su ASU studijų programomis.
Agronomijos fakulteto dėstytojas Povilas Mulerčikas  vaizdžiai pristatė vabzdžių kolekcijas, papasakojo apie jų ypatumus. Mokiniai apsilankė Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete. Dėstytoja Gitana Vyčienė pademonstravo modelį, kaip formuojasi upės. Mokiniai patys sėkmingai keitė upės tėkmę, statė tiltus, užtvankas. Dėstytojas Giedrius Balevičius pademonstravo, kaip šiuolaikinėmis priemonėmis yra matuojama žemė.

Aleksandro Stulginskio universitetą aplankė Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokytojai. 2017-04-11

Su Universiteto istorija mokytojus supažindino ASU muziejaus direktorė Rasa Pranskūnienė. Atsinaujinusiomis bibliotekos erdvėmis svečius lydėjo ir biblioteką pristatė skyriaus vedėja Gražina Šiaudikienė. Akvakultūros centrą ir jo veiklą pristatė dėstytojas Alvydas Žibas.

Daivos Pugevičienės nuotraukos.