Informacijos apie laisvas darbo ir praktikų vietas sklaida

Įgyvendinant valstybės projektą „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenose modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001), kuriame dalyvauja 11 universitetų, 15 kolegijų ir Lietuvos pramonininkų konfederacija, sukurta

Karjeros valdymo informacinė sistema (KVIS).

Kviečiame darbdavius registruotis naujoje sistemoje, nes:

  • sutaupysite laiko ir pinigų ieškodami jaunų ir energingų specialistų praktikoms ar darbui (sistema apima 77 proc. visų šalies studentų bei aprėpia visas studijų sritis);
  • užmegsite tiesioginius kontaktus su dominančiu studentu. Yra galimybė peržiūrėti studentų CV ir išsiųsti darbo/praktikos pasiūlymą studentui, kurio patirtis ir kompetencijos geriausiai atitinka keliamiems reikalavimams. Be to duomenų bazė nuolatos papildoma naujai prisiregistravusių studentų įrašais;
  • paieška duomenų bazėje galima pagal įvairius klasifikatorius: aukštąją mokyklą, studijų programą, kursą ir t.t.;
  • darbo ir praktikos skelbimus suformuosite patys, pateikdami tą informaciją, kuri jums atrodys būtina;
  • galėsite skelbti informaciją apie įmonę, jos organizuojamus renginius, mokymus ir pan., kurią matys prisijungę vartotojai.

Registruotis į sistemą reikia per El. valdžios vartus.

Norėdami prisijungti prie KVIS rašykite rita.miciuliene@asu.lt , nurodydami jūsų įmonės / organizacijos kontaktinio asmens duomenis. Jam bus išsiųsta sutartis dėl informacijos neplatinimo tretiesiems asmenims bei prisijungimo prie sistemos nurodymai.