ASU klasė. Kas tai?

ASU klasių tinklo tikslas – tikslingai panaudoti turimas mokomąsias bazes, technines priemones, žmogiškuosius išteklius siekiant didinti mokinių ugdymo efektyvumą bei motyvaciją planuojant savo karjerą.

ASU klasių mokiniai pagal suderintą ASU klasių koordinatorių ir Universiteto atstovų programą turi galimybę dalyvauti Aleksandro Stulginskio universiteto organizuojamose edukacinėse veiklose, atlikti tyrimus rašant baigiamuosius brandos darbus, konsultuotis ir gauti informaciją apie bendrojo priėmimo sąlygas ir tvarką stojant į aukštąsias mokyklas. ASU klasių koordinatoriai turi galimybę bendradarbiauti su įvairių sričių mokslininkais, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, vesti pamokas netradicinėse aplinkose – Universitete.

Mokslo metų pabaigoje mokiniams įteikiamas pažymėjimas, liudijantis apie universitete įgytas žinias. Mokytojams  – kvalifikacijos kėlimo kursų pažymėjimas.

ASU klasių mokiniams suteikiama galimybė klausytis paskaitų šiomis temomis:

 • Biologijos (augalininkystė, augalų mityba, maisto žaliavos, vandens ekosistemos, klimato kaita, vandens ir oro tarša, miškininkystė, laukiniai gyvūnai ir kitos)
 • Technologijos ir inžinerija (Agrobiotechnologija, genetika, atsinaujinantys ištekliai, mechanika, sumanus ūkis, biomasė, garso matavimai, statinių statyba ir kitos)
 • Verslas ir vadyba (Komunikacija, reklama, logistika, verslo kūrimas, kaimo plėtra, ekonomika ir kitos)
 • Savęs pažinimas (kūrybiškumo ugdymas, viešasis kalbėjimas, mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai ir kitos)
 • Studentiškos iniciatyvos (sporto ar orientacinės varžybos, protų mūšiai, gerosios patirties keitimasis, vyresnieji draugai ir įvairūs kiti renginiai)

Šiuo metu ASU klasės yra įkurtos:

  1. Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje;
  2. Ukmergės Smetonos gimnazijoje;
  3. Panevėžio Minties gimnazijoje;
  4. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje;
  5. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje.

Dar nesi ASU klasės mokiniu? Prisijunk prie mūsų būrio!

Kontaktai:
Aleksandro Stulginskio universitetas
Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. LT-53361, LITHUANIA
tel. 8 37 752 200
mob. tel. 8 65 54 7241