Apie mus

Karjeros centras yra struktūrinis Aleksandro Stulginskio universiteto padalinys, vykdantis studentų profesinės karjeros politikos įgyvendinimą.
Jo paskirtis – padėti ASU studentams rengtis karjerai, ugdyti akademinės bendruomenės palankų požiūrį į profesinę karjerą mokymosi visą gyvenimą kontekste, padėti plėtoti karjeros galimybes šios aukštosios mokyklos absolventams, tarpininkauti tarp darbdavių ir studentų darbo paieškos ir karjeros klausimais.
Centre paslaugos teikiamos ASU studentams, absolventams, akademiniam personalui bei socialiniams partneriams – darbdaviams.
Karjeros centras įkurtas 2005 m. kovo mėn.