2017-2018 m.m.

2017 – 12 – 12 Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos ASU klasės vizitas
Gruodžio 12 d. ASU klasės gimnazistai kartu su biologijos mokytoja Elvyra Kriaučiūniene ir chemijos mokytoja Gražina Petkevičiene dalyvavo paskaitose ir atliko praktines užduotis Aleksandro Stulginskio universiteto laboratorijose.

2018 – 02 – 01 Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos ASU klasės mokiniai ASU stovykloje „Pabūk studentu“

Vasario 1–2 d. Universitete lankėsi Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos ASU klasės mokiniai.  Jie klausė dėstytojų vedamų paskaitų, lankėsi laboratorijoje, susipažino su Studentų atstovybės veikla ir dienai tapo ASU studentais!

Moksleivių studentiška diena prasidėjo klausant Miškų ir ekologijos fakulteto lektorės dr. Renatos Špinkytės-Bačkaitienės paskaitos apie  šunų protėvių – vilkų gyvenimą. Vėliau gimnazistai buvo pakviesti į lektorės Aistės Čapienės paskaitą, kur dėstytoja trumpai supažindino su reklamos istorija, tipais ir interaktyviai pristatė klaidinančių reklamų pavyzdžius.

Didelį įspūdį moksleiviams padarė moderni ASU Agrobiotechnologijų laboratorija,  kurioje moksleiviai su lekt. dr. Ramune Masiene bei doktorante Neringa Juškevičiūte vykdė tęstinius tyrimus, kurių metu gamino maitinamąsias terpes in vitro auginamiems augalams. Gimnazistai įgijo daugiau chemijos žinių dalyvaudami doc. dr. Mildos Gumbytės paskaitoje apie kalio permanganato oksidacijos ir redukcijos reakcijas įvairiose terpėse.

Viešnagė ASU neprailgo, nes vakare gimnazistai susitiko su ASU Studentų atstovybe, paruošusia moksleiviams įvairių veiklų ir žaidimų. Moksleiviai vaišinosi studentiška vakariene, o kitą rytą jų laukė rytinė mankšta, gardūs pusryčiai ir sveikinimo žodžiai iš ASU prorektorės doc. dr. Laimos Taparauskienės. Taip pat gimnazistai išklausė ASU Karjeros centro profesijos konsultantės Daivos Pugevičienės paskaitos „Tinkamos profesijos pasirinkimas – iššūkis“.

Išklausytos paskaitos ir atlikti eksperimentai laboratorijoje papildė moksleivių žinias, o nuoširdūs pokalbiai su patirtį turinčiais specialistais ir pasivaikščiojimas vieninteliame šalyje ASU studentiškame miestelyje suteikė puikią galimybę pažinti studentišką gyvenimą, pamatyti Universiteto „virtuvę“ iš vidaus, apmąstyti karjeros galimybes ir pasidomėti studijų programomis. Universitetas džiaugiasi turėdamas galimybę bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos mokyklomis, teikti informaciją mokiniams apie studijų programas renkantis profesiją, o moksleiviams įdomu pabendrauti su studentais, sužinoti, kokių savybių reikia pasirinkus vieną ar kitą specialybę.

ASU klasės misija yra ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, mokslui ir naujausioms technologijoms, žemės, miško ir vandens išteklių darniam naudojimui bei kultūros vertybėms imlią asmenybę.