2016-2017 m.m.

Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) studentai kartu su Studijų skyriaus vyr. vadybininku A. Girčiu kovo 9 d. lankėsi Panevėžio „Minties“ gimnazijoje.
Devintokams buvo vedamas užsiėmimas tema „Kaip išsaugoti žaliąjį planetos veidą“. 10–12 klasių mokiniams buvo pristatomos „ASU studijų programos“. Pristatymo metu mokiniams buvo suteiktos reikiamos žinios apie studijų programas, stojimo galimybes į ASU, finansavimo tvarka.

Su šia mokykla ASU yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį. Per pastaruosius 2 metus į mūsų Universitetą iš šios gimnazijos yra įstoję 7 mokiniai. Tarp jų populiariausia studijų programa yra Maisto žaliavų kokybė ir sauga. Susidomėję studijomis ASU galite kreiptis į stojančiųjų priėmimo komisiją el. paštu: priemimas@asu.lt.

 

Gegužės 12 d. (penktadienį) Aleksandro Stulginskio universitete lankėsi Panevėžio „Minties“ gimnazijos bendruomenės atstovai: direktorius Egidijus Samas, socialinė pedagogė Redita Šarapajavienė, mokytojai ir 9–11 klasių moksleiviai.

ASU III rūmų amfiteatrinėje auditorijoje stojančiųjų priėmimo grupės vyr. vadybininkas Antanas Girčys kartu su studentais papasakojo apie Universitetą ir studijų programas.

Susipažinę su ASU, mokiniai buvo suskirstyti į grupes. Besidomintiesiems  biomedicina Agronomijos fakulteto lekt. Vaida Jonytienė vedė pratybas „Augalų dauginimimas in vitro“, o lekt. Vita Smalstienė – „Pamaitinkime augalus“. Pasirinkę socialinius mokslus mokiniai dalyvavo išmanumo turnyre, kurį vedė Ekonomikos ir vadybos fakulteto lekt. Aušra Butvilaitė.

Vyko mokyklos administracijos ir mokytojų susitikimai su ASU prorektore doc. dr. Laima Taparauskiene ir Studijų skyriaus darbuotojais – aptarėme ASU klasės steigimą Panevėžio „Minties“ gimnazijoje. ASU klasė – tai mokinių grupė, kurios tikslas bendradarbiauti keičiantis naujausiomis mokslo žiniomis, didinant mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą ir verslumo kompetencijas, formuojant inovacijų kultūrą Lietuvoje. Šią grupę sudarys motyvuoti gimnazijos moksleiviai, kuriems ASU dėstytojai padės įtvirtinti įgytas žinias, o Universiteto laboratorijose moksleiviai galės daryti įvairius mokslinius darbus, padėsiančius geriau pasiruošti baigiamiesiems darbams.

Aleksandro Stulginskio universitetas ir Panevėžio „Minties“ gimnazija 2012 m. liepos 13 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį siekdami glaudaus, abipusiškai naudingo bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityse rengiant būsimuosius studentus. Per paskutinius 4 metus ASU studentų gretas papildė net 16 abiturientų.